Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în care precizează motivele pentru care a refuzat revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Stimate domnule Ministru, analizând Raportul privind activitatea managerială de la Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi Hotărârea Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii prin care propunerea de revocare a fost avizată nefavorabil, 

Articolul continua dupa recomandari

Constatând că titlul Raportului ce insoţeşte propunerea de revocare vizează activitatea managerială de la Direcţia Natională Anticorupţie, iar conţinutul acestuia se referă exclusiv la activitatea procurorului şef, fără nicio referire la un alt procuror cu funcţie de conducere din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

Constatând că, in partea introductivă a Raportului, autorul său il califică drept „o luare de poziţie", elaborată pe fondul dezbaterilor care au avut loc în spatiul public in perioada febniarie 2017 - februarie 2018, ceea ce poate induce percepţia că documentul prezintă şi o perspectivă proprie a ministrului justiţiei cu privire la incadrarea acţiunilor/inacţiunilor procurorului evaluat, perceptie intărită şi de prezenţa in cuprinsul Raportului a unor aspecte vizând cariera profesională a autorului documentului, 

Constatând că in analiza prezentată in raport au fost dezvoltate ca motive distincte de revocare aspecte care, in fapt, se subsumează aceluiaşi motiv principal, au fost avute in vedere concluzii din rapoarte ale Inspecţiei judiciare sau din hotărări ale Consiliului Superior al Magistraturii prin care se reţin imprejurări diferite de cele prezentate, au fost valorificate considerente din decizii ale Curtii Constituţionale care nu susţin concluziile documentului ori au fost indicate date statistice ce exced perloadei de referinţă a evaluării, 
Constatănd că deşi raportul invocă drept temei juridic art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, argumentele prezentate sunt fie improprii, fie nu sunt relevante pentru tipul de evaluare avut in vedere de art. 51 altn. (2) lit. b) coroborat cu art. 51 alin. (3)-(6) din Legea nr. 303/2004, 

Luând act de faptul că prin Hotărărea nr. 52/2018, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că aspectele sesizate de ministrul justiţiet nu denotă deficienţe în exercitarea atribuţiilor manageriale de către procurorul şef al Anticorupţie, în continutul Raportului fiind enumerate general componentele manageriale, fără o individualizare concretă a resurselor nelegale folosite. 

Observând şi că avizul prevăzut de art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 este obligatoriu pentru complinirea procedurii prin prisma rolului constituţional al Consilului Superior al Magistraturii, concluziile sale având relevanţă nu doar ca un element aditional intr-o evaluare a competenţelor manageriale ale unei persoane, ci şi pentru toate autorităţile publice implicate in această procedură, oferind o fundamentare tehnică pentru decizia ce urmează a fi luată, consider că argumentele cuprinse in Raportul privind activitatea managerială de la Direcţia Naţională Anticorupţie nu sunt de natură să creeze convingerea cu privire la oportunitatea măsurii propuse si, prin urmare, nu se poate da curs propunerii de revocare din funcţia de procuror sef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doanmei Laura Codruţa Kovesi", se arată în scrisoare.