Rugăciunea pentru Postul Adormirii Maicii Domnului.  În această perioadă de post, preoţii îndeamnă credincioşii să rostească şi să trăiască mai intens rugăciunile către divinitate.

Astfel, în acest post deosebit de important, credincioşii citesc zilnic Paraclisul Maicii Domnului şi un acatist către Preasfânta Stăpână, de asemenea se citeşte Psaltirea Maicii Domnului şi din cartea Minunile Maicii Domnului.

Articolul continua dupa recomandari

Rugăciunea pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

"Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene, urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase şi de la sufletele noastre cele întinate şi de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre şi ne ajută, că neputincioşi suntem. Fereşte-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi, şi ne izbăveşte de ele. Că preabinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt, în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin".

Pe lângă această rugăciune, se participă la sfintele slujbe săvârşite în Biserică pentru preamărirea Fecioarei Maria, mai ales în această perioadă. Cinstirea pe care nu numai femeile, ci toţi creştinii o aduc Maicii Domnului trebuie să se reflecte în viaţa morală a familiei fiecărui creştin în parte.