Rezultatele finale la Definitivat 2018 sunt cu 4 procente mai mari decât cele obţinute iniţial, după soluţionarea contestaţiilor. Dacă în primă fază rata de promovare a fost de 75,75%, rezultatele de după contestaţii arată o promovabilitate de 79,59%, au anunţat reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale.

Au depus contestaţii 1.175 de candidaţi, iar la proba scrisă 169 de dascăli au obţinut nota 10.

Articolul continua dupa recomandari

Potrivit MEN, rata de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2018), după soluţionarea contestaţiilor, este de 79.59% (în creştere cu aproape 4 procente comparativ cu rezultatele iniţiale – 75,75%).

Au depus contestaţii 1.175 de candidaţi. Dintre aceştia, 284 au obţinut medii peste 8 în urma soluţionării acestora şi, implicit, statutul de promovat. La proba scrisă 169 de candidaţi au obţinut nota 10.

Astfel, din totalul de 7.397 de candidaţi evaluaţi la proba scrisă, 5.887 candidaţi au reuşit să obţină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 şi au promovat examenul, ceea ce conduce la o creştere semnificativă în raport cu anul trecut, când au promovat 3.502 candidaţi.

Judeţul cu rata de promovare cea mai mare este Argeş (88,8%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în judeţul Covasna (62,3%). În Capitală procentul este de 84,03%.

Potrivit MEN, au putut participa la proba scrisă candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.

Sursă: News.ro