Examenul naţional de DEFINITIVAT 2017 în învăţământul preuniversitar susţinut de cadrele didactice care au cel puţin un an vechime la catedră sau echivalentul unui an de predare se desfăşoara după noi reguli. 

Potrivit ministerului Educaţiei, proba scrisă va avea loc joi, 20 aprilie, incepand cu ora 10:00, in locatiile stabilite, susţinerea examenului fiind precedată de inspectii la clasa. 

Articolul continua dupa recomandari

Anul acesta vor fi doar două probe scrise, in loc de trei ca pana acum: specialitatea candidatului si metodica predarii specialitatii. Rezultatele de la examenul de definitivat urmeaza sa fie afisate pe data de 25 aprilie.

Pentru anul acesta scolar, Ministerul Educatiei Nationale a stabilit ca proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant sa aiba loc in luna aprilie 2017. 

Sustinerea propriu-zisa a fost precedata de o etapa eliminatorie care consta in doua inspectii de specialitate la clasa si, in plus fata de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal. 

Pentru a putea sustine proba scrisa, pe langa conditiile privind vechimea efectiva de predare si calificativul Bine sau Foarte bine - conditii care se mentin din sesiunile anterioare - candidatii trebuie sa indeplineasca si criteriul mediei. Media aritmetica a notelor finale la inspectii si portofoliu trebuie sa fie minimum 8 (opt), dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective (nota celor doua inspectii la clasa, nota obtinuta la portofoliul profesional si nota obtinuta la proba scrisa).   

O alta noutate este simplificarea probei scrise de la trei la doua subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celalalt subiect pe metodica predarii specialitatii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.    

Lucrarile scrise sunt evaluate de o comisie organizata la nivel national, alcatuita din doua cadre didactice din invatamantul universitar sau preuniversitar, avand specialitatea respectiva.  

Proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2017, se sustine la centrele de examen anuntate de Ministerul Educatiei pentru fiecare zona in parte,  in data de 20 aprilie 2017.   

Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa este permis in intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate sau pasaportului in termen de valabilitate. Proba scrisa incepe la ora 10.00 si dureaza 4 ore. 

Dupa validarea dosarelor de inscriere, sustinerea celor doua inspectii si evaluarea portofoliilor profesionale personale au fost admise pentru proba scrisa, 161 cadre didactice, numar corespunzator pentru 24 discipline.    

Primele rezultate se afiseaza in data de 25 aprilie 2017, potrivit portalinvatamant.ro. Eventualele contestatii se depun in perioada 25-26 aprilie 2017, iar rezultatele finale vor fi comunicate in data de 30 aprilie 2017.  

Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobandesc titlul de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar.    

Persoanele care nu au promovat examenul de definitivare in invatamant se pot prezenta la o noua sesiune dupa reluarea, de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar.  

Candidatii pot sustine examenul national pentru definitivare in invatamant fara taxa de cel mult trei ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale.