Comisia Europeană recomandă ca Bulgaria să iasă de sub incidența Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), după ultimul raport pe Justiție.

În timp ce pentru România CE a constatat o involuţie faţă de progresele înregistrate în anii precedenţi, Bulgaria face primul pas pentru eliminarea acestui mecanismului MCV instituit odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Articolul continua dupa recomandari

"Comisia consideră că progresele înregistrate de Bulgaria în cadrul MCV sunt suficiente pentru a considera îndeplinite angajamentele Bulgariei asumate în momentul aderării sale la UE. Bulgaria va trebui să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea angajamentelor reflectate în acest raport într-o legislaţie concretă. Bulgaria va trebui să monitorizeze continuarea punerii în aplicare continuă a reformei cu un consiliu post-monitorizare nou-înfiinţat şi care va contribui la dialogul viitor cu Comisia în cadrul mecanismului cuprinzător privind statul de drept. Atât monitorizarea internă, cât şi mecanismul la nivelul UE ar trebui să sprijine sustrenabilitatea şi ireversibilitatea reformelor, chiar şi după încheierea MCV pentru Bulgaria. Înainte de a lua o decizie finală, Comisia va lua în considerare în mod corespunzător şi observaţiile Consiliului, precum şi ale Parlamentului European", se arată în comunicatul Comisiei Europene referitor la Bulgaria.

Raport MCV: România a făcut pași înapoi

Comisia Europeană a anunţat astăzi, într-un comunicat, că va menţine mecanismul de cooperare şi verificare în cazul României.

"Comisia regretă faptul că România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare formulate în noiembrie 2018, care erau în deplină concordanţă cu poziţiile exprimate de celelalte instituţii în această privinţă. Recomandările respective trebuie puse în aplicare dacă se doreşte repunerea procesului de reformă pe calea cea bună şi reintrarea pe traiectoria încheierii MCV, astfel cum se prevedea în raportul din ianuarie 2017. Comisia are convingerea că România ar putea insufla un nou elan procesului de îndeplinire a obiectivelor MCV şi îşi afirmă disponibilitatea de a oferi sprijin autorităţilor române în acest scop. Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluţia situaţiei prin intermediul MCV", se arată în raportul MCV pe România, publicat marți, pe 22 octombrie 2019.