Astăzi a intrat Legea nr. 95/2018, privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului. Drept urmare, începând din 27 aprilie, studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de gratuitate la biletele de tren, indiferent de vârstă.

Până acum, de această gratuitate beneficiau doar cei cu vârste mai mici de 26 de ani.

Articolul continua dupa recomandari

"Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ SUPerior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern", se arată în lege.

Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru gratuitate la transport, precum și asupra eliberării adeverințelor care să ateste calitatea de student.