Angajari Pompieri 2018. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ pentru concursul organizat în acest an.

Potrivit unui anunţ al IGSU, sunt disponibile 121 de locuri pentru studii universitare, respectiv ofiţeri.

Articolul continua dupa recomandari

De asemenea, sunt scoase la concurs 265 de locuri pentru studii postliceale (subofiţeri) şi 104 pentru studii postliceale (maiştrii militari).

Pentru a urma cursurile academiilor sau şcolilor militare, IGSU a anunţat procedura ce trebuie urmată.

După recrutare urmează selecţia în baza aptitudinilor, iar la final concursul de admitere.

Angajari Pompieri 2018. Conditii ce trebuie indeplinite de candidatiVezi 2 imagini în Galerie

Angajari Pompieri 2018. Conditii ce trebuie indeplinite de candidati

Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat să se angajeze la Pompieri este acela de a se informa la sediul ISU din judeţul în care locuieşte.

Mai multe detalii pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - www.igsu.ro, domeniul 'Informaţii utile – Admitere în învăţământul militar'.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului
  în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi
  practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
  sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
  infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
  individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu
  excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în
  state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin
  notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de
  învăţământ.