Angajări Poliție 2018: noi posturi  de polițiști sunt scoase la concurs în februarie. Potrivit anunțului făcut de Poliția Română, sunt disponibile posturi în Bacău, Galați, Timișoara și Iași.

Poliția Română organizează concurs în februarie 2018 pentru ocuparea a patru posturi de şef de brigadă la Brigada Operațiuni Speciale. Este vorba despre recrutare din sursă internă.

Articolul continua dupa recomandari

Angajări Poliție 2018: concurs pentru șef brigadă la Operațiuni Speciale

Inspectoratul General al Poliţiei Române organizează concursuri pentru ocuparea a 4 funcții de șef brigadă la Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă:

 • șef brigadă la Brigada Operațiuni Speciale Bacău
 • șef brigadă la Brigada Operațiuni Speciale Galați
 • șef brigadă la Brigada Operațiuni Speciale Iași
 • șef brigadă la Brigada Operațiuni Speciale Timișoara

Angajări poliție 2018: înscrierea la concurs

Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, în intervalul orar 09:00 - 15:00, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 08 februarie 2018.

Acte necesare pentru înscriere la concurs:

 • raportul de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • dosar plic;

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta, în original, actul de identitate și documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, care vor fi xerocopiate și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului, transmite Poliția Română.

Organizarea concursului

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 15, Sectorul 2, la data de 27 martie 2018. Ora la care începe concursul urmează a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor. Concursul va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Rezultatul final al interviului pe subiecte profesionale este dat cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din IGPR.

Condiții de participare la concurs

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt  complete şi corect întocmite.

Informații suplimentare legate de condițiile generale pentru candidați sunt în anunțul oficial al Poliției Române.