Angajări MAI 2018: sunt noi locuri de muncă disponibile la Ministerul de Interne, prin recrutare din sursă externă  3 posturi sunt scoase la concurs.

Locurile de muncă disponibile de la Ministerul de Interne sunt în Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții și la Centrul Cultural al MAI. Ministerul scoate la concurs posturile de inspector de specialitate, referent de specialitate și bibliotecar.

Articolul continua dupa recomandari

Angajări MAI 2018: post de inspector de specialitate

Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice din MAI, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă a postului de de inspector de specialitate gradul III-I, prevăzut la poziția 21 din statul de organizare al unității.

Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 14 februarie 2018, la ora 15.00. Dosarul e depus la Direcţia Generală Management Resurse Umane, cu sediul din str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon 021/303.70.80, int. 11005.

Candidații selectați pentru acest post vor da proba scrisă pe 19 martie și interviul pe 23 martie 2018. Rezultatele finale sunt afișate pe 27 martie.

Detaliile legate de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatul, dar și despre concurs puteți afla descărcând documentul pus la dispoziție de MAI.

Angajări MAI 2018: post de bibliotecar

Centrul Cultural al Ministerului de Interne face, de asemenea, angajări. Centrul organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă , a postului vacant de bibliotecar II-IA la Biblioteca „Nicolae Labiş” din cadrul Biroului Editura M.A.I., prevăzut la poziţia 30 din statul de organizare al Centrului Cultural al M.A.I.

Înscrierea la concurs se face până în data de 14 februarie 2018, ora 15.00. Candidații trebuie să depună dosarul la Direcţia Generală Management Resurse Umane, cu sediul din str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon 021/303.70.80, int. 11005.

Candidații selectați pentru concurs vor avea proba scrisă pe 11 aprilie 2018, iar interviul pe 17 aprilie. Rezultatele finale sunt anunáte pe 19 aprilie 2018.

Pentru a afla informații legate de actele necesare, condițiile de înscriere și detalii suplimentare despre concurs, puteți descărca documentul pus la dispoziție de MAI.

Angajări MAI 2018: postul de referent de specialitate

Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții din MAI organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, a postului de referent de specialitate gradul III-I, prevăzut la poziția 11 din statul de organizare al unității.

Dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie depuse până în  14 februarie, ora 14.00. Dosarul de concurs trebuie adus la la Direcţia Generală Management Resurse Umane, cu sediul din str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon 021/303.70.80, int. 11681.

Candidații selectați vor da proba scrisă pe 19 martie, iar interviul pe 23 martie 2018. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 27 martie 2018.

Informațiile suplimentare despre condițiile de înscriere și actele necesare, dar și despre concurs le veți obține descărcând documentul publicat de Ministerul de Interne.