Concursul de admitere Academia de Politie 2018 se desfăşoară în perioada 31 iulie - 24 august 2018 şi are două etape, respectiv probele eliminatorii şi proba de evaluare a cunoştinţelor.

Înscrierea candidaţilor se va face între 31 iulie şi 1 august, între orele 08.00 - 16.00.

Articolul continua dupa recomandari

Concursul de admitere Academia de Politie 2018 se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

 • La Facultatea de Poliţie:
  - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi
  siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ
  cu frecvenţă redusă;
 • La Facultatea de Poliţie de Frontieră:
  - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi
  siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
 • La Facultatea de Jandarmi:
  - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi
  siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
 • La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative:
  - În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite
  transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;
  - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie publică”, cu durata de
  3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
 • La Facultatea de Pompieri:
  - În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii -
  Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Concurs de admitere Academia de Politie 2018Vezi 2 imagini în Galerie

Admitere Academia de Politie 2018, calendarul probelor

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere Academia de Politie 2018 este programată pentru perioada 31 iulie - 1 august.

Etapa I - probele eliminatorii: 03.08.2018 - 13.08.2018.

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs: 14.08.2018.

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 16.08-19.08.2018, începând cu ora 09.00.

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise: 20.08-21.08.2018.

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 21.08-22.08.2018.

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23.08.2018.
Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 24.08.2018.

Admitere Academia de Politie 2018, taxa de înscriere

Pentru participarea la concursul de admitere Academia de Politie 2018, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.

Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • sunt orfani de unul sau ambii părinţi;
 • provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • sunt copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat;
 • sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a
  Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea
  Penitenciare).