Subiecte română Bac 2019, proba orală: modelele de subiecte pentru proba de competenţe lingvistice au fost publicate de Ministerul Educaţiei încă din noiembrie anul trecut. sunt Conform edu.ro, sunt valabile pentru ambele sesiuni de Bacalaureat din acest an.

La Bac 2019, pentru proba orală de limba română, candidaţii la sesiunea de vară, dar şi la cea de toamnă vor avea un bilet cu un subiect şi cu 2 întrebări.

Articolul continua dupa recomandari

Cum se desfăşoară proba orală la română la Bacalaureat 2019

Potrivit metodologiei anunţate de Ministerul Educaţiei, la proba orală de limba română, candidaţii la Bacalaureat vor extrage un bilet cu subiecte. Ei se vor retrage apoi în bancă, unde au la dispoziţie un timp de gândire, aproximativ 15 de minute, pentru a rezolva cerinţele. Îşi pot nota ideile pe o ciornă, pusă la dispoziţie de organizatorii examenului de Bacalaureat. Apoi, candidaţii se vor prezenta în faţa profesorilor din comisia de examinare, pentru a susţine proba.

Model de subiect la română oral, Bac 2019

Pentru examenul din acest an, oficialii din Învăţământ au postat pe subiecte.edu.ro un model de bilet cu un citat din Constituţia României.

Conţinutul subiectului:

Citeşte textul cu voce tare. 

Articolul 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nicio publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. 

Constituția României

Întrebările la subiectul la proba orală de română de la Bacalaureat

Modelul de subiect conţine două întrebări pe care candidaţii trebuie să le rezolve. Iar prima are şi 3 subpuncte.

Întrebările:

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat.

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? 

2. Care este opinia ta despre importanța libertății de exprimare? Susţine cu argumente opinia pe care o enunți. 

Cum arată biletul cu subiecte la proba orală de română la Bac 2019

Biletul la examenul oral de română de la Bacalaureat este format dintr-o singură coală de hârtie, care conţine pe prima pagină atât subiectul, cât şi întrebările. Este foarte similar cu modelele de subiecte de la Bac 2018. Modelul pentru examenul de anul trecut conţinea un subiect cu un citat din Mircea Eliade, cu două întrebări, iar prima avea 3 subpuncte.

Model de bilet cu subiecte la examenul oral de română de la Bac 2019Vezi 2 imagini în Galerie

Când are loc proba de competenţe lingvistice la limba română

Spre deosebire de anul trecut, când a fost în februarie, în prima sesiune de Bacalaureat 2019, proba orală la română va avea loc în vară în luna iunie. La doua sesiune de Bac, examenul va fi ca şi anul trecut, în luna august. 

Desfăşurarea probelor orale la română:

- prima sesiune de Bac 2019: 3 - 4 iunie

- a doua sesiune de Bac 2019: 27 - 28 august

Oficial, examenul se numeşte "Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română - proba A". Ca şi la celelalte probe orale, la cea de română nu se acordă notă, ci calificativ. Astfel, media generală prezentată când sunt anunţate rezultatele la Bac 2019 nu va fi afectată. Pentru a fi considerat însă admis, este obligatoriu ca toate probele orale, inclusiv aceasta, să fie susţinută de candidat.