Subiecte Bac 2019 competenţe digitale. Proba D a examenelor orale de la Bacalaureat este susţinută atât în prima sesiune, de vară, cât şi în cea de toamnă. Pentru candidaţi, Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţie modelele de subiecte, ca să se poată familiariza cu această probă.

Modelele de subiecte la competenţe digitale sunt valabile pentru ambele sesiuni de Bac 2019.

Articolul continua dupa recomandari

Subiecte Bac 2019 competenţe digitale: model pentru proba D

Conform modelului pentru Bacalaureat 2019, candidaţii au de rezolvat două fişe de examen, A şi B, care însumează 3 subiecte, notate cu un punctaj maximum de 100 de puncte. Nu se acordă niciun punct din oficiu, iar toate subiectele sunt obligatorii. Pentru a le rezolva, candidaţii au la dispoziţie 90 de minute. 

Fişierele prelucrate de elevi la proba de competenţe digitale sunt furnizate în directorul examen, aflat pe spațiul de lucru. Trebuie salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

Fişa A / Subiectul 1 la proba de competenţe digitale

Potrivit Ministerul Educaţiei, Fişa a conţine un singur subiect notat cu 10 puncte. Pentru rezolvare, candidaţii au acces la Internet şi un timp de lucru alocat de 15 minute. Subiectul are, de asemenea, două cerinţe, fiecare cotată cu câte 5 puncte:

SUBIECTUL I (10 puncte) 

1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre săli de concerte.

a. Scrieți pe foaia de examen numele celei mai mari săli de concerte simfonice și corale din România și salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această informație. (5p)

b. Copiați în fișierul comp_n un paragraf referitor la proiectarea acustică a încăperilor, o imagine a clădirii Walt Disney Concert Hall, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare dintre elementele de conținut precizate. 

Model cu subiectul 1 de la proba de competenţe digitaleVezi 4 imagini în Galerie

Fişa B / Subiectele 2 şi 3 la competenţe digitale

Spre deosebire de Fişa A, la Fişa B a probei de competenţe digitale, candidaţii la Bacalaureat nu au acces la Internet. Ei au de rezolvat două subiecte, 2 şi 3. Subiectul 2, cotat cu 15 de puncte, are 3 cerinţe, fiecare cu 5 puncte. Subiectul 3 al examenului oral are 75 de puncte şi e compus din 15 cerinţe, de asemenea, cotată fiecare cu câte 5 puncte.

Model Fişa B de la proba de competenţe digitaleVezi 4 imagini în Galerie

Model cu subiectul 3 de la competenţe digitaleVezi 4 imagini în Galerie

Modelul de subiecte de la proba D a fost pus la dispoziţie de oficialii din învăţământ încă din noiembrie anul trecut, pe subiecte.edu.ro. De asemenea, este similar cu modelul de competenţe digitale pentru Bac 2018.

Cum se desfăşoară proba de competenţe digitale de la Bacalaureat 2019

Potrivit metodologiei pentru acest an, proba de competenţe digitale se desfăşoară în laboratoarele de informatică ale liceelor. Candidaţii au 90 de minute în care trebuie să rezolve cerinţele menţionate pe două fişe. La prima fişă, pe care trebuie să o rezolve în 15 minute, au acces la calculatoarele cu Internet. Cea de-a doua fişă cu subiectele 2 şi 3 trebuie rezolvată în 75 de minute, fără Internet.

Proba D a examenului de Bacalaureat nu este evaluată cu notă. În funcţie de modul cum rezolvă subiectele, candidaţii primesc un calificativ utilizator începător, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat. La final, primesc un certificat care conţne punctajul obţinut şi calificativul corespunzător. În anexa certificatului este trecut suplimentul descriptiv al competenţelor digitale ale candidatului.

Proba de competenţe digitale este obligatorie şi e menţionată şi atunci când sunt publicate rezultatele la Bac 2019, şi la sesiunea de vară, şi la cea de toamnă. Însă calificativul obţinut nu influenţează media generală la Bacalaureat, care e calculată doar din notele de la probele scrise. Fără participarea la probele orale, absolvenţii de liceu nu pot promova examenul de Bac.

Când are loc proba de competenţe digitale la Bac 2019

Proba D a examenului oral de Bacalaureat din acest an poate fi susţinută în ambele sesiuni. La sesiunea de vară, competenţele digitale se desfăşoară timp de trei zile, iar la sesiunea de toamnă, două zile:

- sesiunea de vară la Bac 2019: proba competenţelor digitale este susţinută pe 7, 10 și 11 iunie.

- sesiunea de toamnă: proba D e programată pe 30 august şi 2 septembrie

Candidaţii din promoţiile anterioare care au dat proba de competenţe digitale în anii trecuţi, dar au picat Bacalaureatul, îşi pot echivala examenul. De asemenea, elevii care, în timpul liceului, promovează examene cu recunoaştere europeană au şi ei pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaştere şi echivalare.