Rezultate admitere Academia de Poliţie 2019. Cei aproximativ 3.000 de canditaţi care au sus'inut probele scrise la facultăţile Academiei şi-au aflat, astăzi, notele provizorii la concursul de admitere. Depunerea contestaţiilor la probele scrise se face în 11 august. 

Rezultatele concursului de admitere au fost prezentate candidaţilor pe liste, în 10 august, la sediul Academiei de Poliţie, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Articolul continua dupa recomandari

Potrivit unui comunicat, listele provizorii au fost afişate la ora 12.00.

De asemenea, notele pot fi consultate şi pe site-ul Academiei de Poliţie.  

În conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul de admitere:

- Candidaţii pot formula şi depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare,
- Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu
punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere).

Vezi AICI model de contestaţie.

Înainte de finalizarea probelor eliminatorii, erau nou candidați pe un loc la Facultatea de Poliție, cinci la Pompieri, șase la Jandarmi și cinci la Poliția de Frontieră. 

Rezultate admitere Academia de Poliţie 2019. Depunerea contestaţiilor

Candidaţii respinşi la concursul de admitere la Academia de Poliţie 2019 pot depune contestaţii la Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Tinerii pot formula şi depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare. Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere).

Contestaţiile se întocmesc numai de către candidat, pe formulare tip, sub semnătura proprie a acestuia, şi se înregistrează în registrul special constituit. Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatele concursului de admitere vor fi prezentate candidaţilor pe liste, la sediul Academiei, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitereVezi 5 imagini în Galerie

Rezultatul analizei contestaţiei şi hotărârea adoptată sunt definitive şi se consemnează în procesulverbal, semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii va fi comunicată prin afişare la sediul Academiei, în termen de cel mult 48 de ore de la data depunerii acesteia, de către secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate.

Rezultate admitere Academia de Poliţie 2019. Afişarea notelor finale

Rezultatele finale la concurs vor fi afişate în data de 13 august, după soluţionarea tuturor contestaţiilor, la sediul Academiei. 

Depunerea contestaţiilor la probele scrise se face în 11 augustVezi 5 imagini în Galerie

Prezentarea candidaţilor admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă este programată pentru data de 14 august.

Peste 2.900 de candidați, băieţi şi fete, s-au bătut pentru cele 770 de locuri scoase la concurs, la specializările Poliţie, Poliţie de Frontieră, Jandarmerie, Pompieri, Drept şi Arhivistică de la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. 

Calendar Admitere Academia de Poliţie 2019

6-7 august 2019: proba scrisă

10 august 2019: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 

11 august 2019: depunerea contestaţiilor la probele scrise

13 august 2019: soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

14 august 2019: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.

Prezentarea candidaţilor admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă este programată pentru data de 14 augustVezi 5 imagini în Galerie

Potrivit regulamentului de admitere la Academia de Poliție 2019, media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

Vezi aici care au fost rezultatele admiterii la Academia de Poliție în 2018.