Înscrierea în clasa pregătitoare începe pe 4 martie 2019, iar părinţii au nevoie de o serie de acte necesare pentru înmatricularea copiilor. Documentele trebuie prezentate la completarea cererilor sau la validarea lor.

Actele necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare diferă în funcţie de opţiunea aleasă de părinte. În cazul în care se doreşte înmatricularea copilului la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, numărul documentelor va fi mai mare.

Articolul continua dupa recomandari

Acte necesare pentru înscriere la şcoala de circumscripţie

În prima etapă, înscrierea la clasa pregătitoare în 2019 şi validarea cererilor are loc, conform calendarului stabilit de oficialii din Educaţie, între 4 - 22 martie. În acel moment, părinţii care vor să-şi înmatriculeze copiii la şcolile de circumscripţie trebuie să aibă următoarele acte:

- fotocopie a actului de identitate al părintelui care completează cererea de înscriere la clasa zero

- fotocopie a certificatului de naştere al copilului

- pentru copiii care împlinesc 6 ani începând cu 1 septembrie 2019, părintele trebuie să depună şi o copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului

Potrivit metodologiei publicate de Ministerul Educaţiei, aceste copii de acte sunt certificate în conformitate cu originalul de către secretariatul şcolii, pe baze documentelor originale.

Documente pentru înscriere la o şcoală care nu e de circumscripţie

Pentru anul şcolar 2019 - 2020, în cazul în care părintele optează să îşi înscrie copilul la altă şcoală decât cea de circumscripţie, trebuie să vină cu acte suplimentare. Aceste documente dovedesc că elevul îndeplineşte criteriile generale de departajare pentru ocuparea locurilor libere ale şcolii.

Aceste acte pot fi, după caz:

- certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

- act care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

- document care dovedește că este orfan de un singur părinte

- document care certifică existența unui frate sau a unei surori care sunt înmatriculaţi în şcoala respectivă. 

Acte suplimentare pentru părinţi divorţaţi

În cazul copiilor care au părinţii divorţaţi, la înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie prezentată şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

De asemenea, pentru copiii care sunt înscrişi de un tutore sau de un reprezentant legal, aceştia trebuie să aibă actele necesare care dovedesc statutul lor faţă de copil.