Prima zi de înscriere la clasa pregătitoare 2019 este luni, 4 martie. Părinții copiilor care intră în acest an în clasa pregătitoare trebuie să completeze o cerere de înscriere.

Astfel, în perioada 4 - 22 martie, părinții copiilor au posibilitatea de a completa online sau direct la unitatea de învățământ la care solicită înscriere copiilor, cererile-tip de înscriere.

Articolul continua dupa recomandari

Validarea acestor cereri de înscriere la clasa pregătitoare 2019 se face zilinic, în intervalul orar 08.00-18.00, la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea.

Pe 25 martie, Ministerul Educației procesează cererile de înscriere și repartizează copiii în clasa pregătitoare 2019 în baza cererilor completate de părinți.

În următoarele două zile, respectiv 26 și 27 martie, fiecare unitate de învățământ procesează cererile părinților care solicită înscrierea copiilor la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

Pe 29 martie, în unitățile de învățământ, dar și pe site-ul inspectoratului școlar din fiecare județ și al unităților de învățământ, va fi afișat numărul de locuri rămase libere, dar și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

Calendarul de inscriere in clasa pregatitoare 2019 incepe luni, 4 martieVezi 2 imagini în Galerie

A doua etapă de înscriere la clasa pregătitoare 2019

Cea de-a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe pe 1 aprilie, atunci când școlile vor afișa procedura de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

Între 2 și 8 aprilie, părinții depun cererile de înscriere la secretariatul unității de învățământ 'aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă'.

Apoi, între 8 și 10 aprilie, cererile de înscriere în clasa pregătitoare 2019 sunt procesate la nivelul unităților de învățământ.

Pe 11 aprilie, la fiecare unitate de învățământ vor fi afișate listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Între 12 și 19 aprilie, inspectoratele școlare județene centralizează și soluționează cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Acte necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2019

- Cerere-tip de înscriere;

- Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

- Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;

- Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);

- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).