Proba la istorie din cadrul Bacalaureat 2019 s-a încheiat, elevii având la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Proba a fost specifică pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională.

136.087 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat 2019 în prima sesiune.

Articolul continua dupa recomandari

Bacalaureat 2019. Subiectele la istorie

La primul subiect, în cadrul probei la istorie de la Bacalaureat, candidaţii au avut de rezolvat cerinţe pe baza a două texte din volumele: A - „O istorie sinceră a poporului român - F. Constantiniu” şi B - „Istoria României” - M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, S. Papacostea.

Subiectul II conţinea un set de cerinţe pe baza unui text din volumul „Istoria ilustrată a româilor pentru tineri” - I. A. Pop.

Subiectul III a presupus elaborarea în două pagini a unui eseu despre spaţiul românesc în Evul Mediu.

Bacalaureat 2019. Subiectele la istorie

Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise s-a făcut în intervalul 7:30 - 8:30. Candidaţii care au avut materiale sau obiecte nepermise în sala de examen au fost îndrumaţi
spre sala de depozitare a acestora.

Elevii nu au avut voie să aibă asupra lor, în timpul examenului de Bacalaureat, telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.

Ei au primit pungi sau plicuri în care să introducă obiectele respcetivă, apoi au dat o declaraţie şi abia apoi au fost îndrumaţi spre sala de examen.

Număr de telefon pentru sesizarea probemelor la Bacalaureat 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat că existenţa unui numar Telverde 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1-4 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Elevii promovează Bacalaureatul dacă îndeplinesc următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.