La nivel naţional, 250 de absolvenţi de gimnaziu care au obţinut medii peste 7.00 la Evaluarea Naţională au rămas nerepartizaţi la liceu, după prima etapă a repartizării computerizate.

Printre ei se află şi trei elevi care au obţinut medii peste 9.00. Doi dintre ei sunt din Bucureşti, al treilea este din Cluj-Napoca, potrivit rezultatelor repartizării la licee 2019.

Articolul continua dupa recomandari

În toată ţara, nu mai puţin de 4853 elevi cu medii intre 2,00 si 9,23 care nu au fost repartizaţi la liceu în prima etapă a repartizării computerizate.

Aceştia vor intra fie în etapa de soluționare a cazurilor speciale, fie în a doua etapă a repartizării, în 23 iulie, alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Actele necesare pentru înscrierea la licee

În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

e) fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada 15-18 iulie 2019, nu îşi depun dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale. Pe 23 iulie, începe a doua etapă de admitere la liceu.