Ministerul Afacerilor Interne face noi precizări despre admiterea la şcolile de poliţie, dar şi sesiunile de amitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".

Astfel, potrivit unui anunţ făcut pe Facebook, în Școlile de Agenți și Subofițeri ale M.A.I., la momentul actual, se pregătesc la capacitate maximă două serii de elevi, totalizând peste 5.750 de elevi. În aceste condiții, în 2019, nu va exista posibilitatea tehnică pentru a mai putea fi organizată o nouă sesiune de admitere în şcolile de poliţie.

Articolul continua dupa recomandari

"O nouă sesiune de admitere la școlile postliceale ale M.A.I. va fi organizată în prima parte a anului 2020, conform graficului ce va fi comunicat din timp", transmite ministerul de Interne.

Potrivit MAI, nu se va introduce limita de înălțime.

"Singurele sesiuni de admitere care se vor organiza anul acesta sunt cele de la Academia de Poliție și instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.", se mai arată în anunţul făcut de minister pe Facebook.

Înscrieri la Academia de Poliție, în aprilie

La Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", în sesiunea iulie-august 2019, pentru toate specializările (ordine și siguranță publică, drept, instalații pentru construcții – pompieri, arhivistică), activitățile de recrutare a candidaților vor demara în cursul lunii aprilie 2019.

Activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și probei de verificare a cunoștințelor sunt stabilite și planificate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în anul 2019.

Admitere Academia de Poliţie 2019. Condiţii de participare

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor sunt următoarele:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților prevăzuți la alin. (1) la examenele de admitere în instituțiile de învățământ sunt următoarele:

a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ( verificare cu ocazia examinării medicale);

b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.