Comerțul cu ridicata este o nișă spre care se îndreaptă un număr mare de întreprinzători. În același timp, este un domeniu în care ai nevoie de cunoștințe solide și de experiență pentru a putea face față provocărilor. Pe de altă parte, antreprenorii din acest sector de activitate nu ar trebui să rămână indiferenți nici la normele legislative care vizează latura fiscală a business-ului. Discutăm în acest material despre obligațiile legale ale operatorilor din comerțul cu ridicata, mai exact despre noțiunile legate de registrul de casă și despre casa de marcat.

Noi reglementări privind casele de marcat

Articolul continua dupa recomandari

În cazul în care vorbim despre o afacere din domeniul comerțului cu ridicata care își comercializează bunurile și prin intermediul unei platforme de comerț electronic și încasează numerar de la clienți, se impune obligativitatea utilizării caselor de marcat. Conform noilor reglementări fiscale, acești operatori economici - însă și cei care prestează activități de comerț de bunuri și servicii direct către populație - sunt obligați să folosească doar case de marcat cu jurnal electronic. În plus față de vechile echipamente fiscale de marcat, acestea au încorporate softuri speciale care transmit către servele ANAF toate tranzacțiile încheiate. Ele funcționează chiar și în lipsa conexiunii de la rețeaua de Internet, informațiile fiind stocate în memoria proprie a aparatului și transmise ulterior către autoritatea fiscală.

Pentru a optimiza activitatea în cadrul unei afaceri de comerț cu ridicata, poți folosi și un cititor cod de bare, util pentru realizarea gestiunii produselor și pentru înregistrarea documentelor.

Registrul casei de marcat, instrument de bază în orice activitate de comerț

Registrul de casă este unul dintre documentele importante în orice activitate de comerț. În acest registru sunt consemnate toate încasările și plățile efectuate la casieria unității, pe baza actelor justificative.

Rolul său principal constă în a stabili soldul de casă la finalul fiecărei zile de lucru și de a facilita înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă.

De regulă, se întocmește în două exemplare, fie de casierul unității în cauză, fie de o altă persoană care are împuternicire în acest sens.

Registrul de casă trebuie verificat de către departamentul financiar-contabil, pentru a se stabili exactitatea sumelor înscrise. În plus, e important ca acest departament să verifice și respectarea condițiilor legale privind efectuarea operațiunilor de casă.

Potrivit normelor legislative, dacă o anumită firmă din nișa comerțului cu ridicata are o singură casierie, aceasta are obligația de a deține un singur Registru de casă. Aici se vor consemna toate operațiunile realizate la toate punctele de lucru.

Dacă, din contră, avem de-a face cu puncte de lucru organizate drept sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte forme de organizare juridică, atunci fiecare dintre acestea vor avea un Registru propriu. Mai multe informații despre contextul legal care se impun în aceste situații se regăsesc menționate în Legea 70/2015, mai exact în art. 7, dar și în OMFP 1802/2014, în art. 3.