Prima Casă 2018. Dosarele se iau în analiză în funcţie de data trimiterii dosarului de la banca la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), acordându-se atenţie şi datei de expirare a antecontractelor de vânzare-cumpărare.

Dupa aprobarea finanţării, banca transmite către FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicaţii web, puse la dispoziţie de catre FNGCIMM şi ataşează în aplicaţie următoarele documente:

Articolul continua dupa recomandari

Acte necesare pentru achiziţia de locuinţă nouă prin programul Prima Casă 2018.

Promisiunea de garantare

 • solicitarea de acordare a promisiunii de garantare semnată;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, în copie certificată;
 • antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnatură privată cu data certa/legalizare semnături, în copie certificata;
 • promisiune unilaterală de creditare;
 • în cazul în care se solicită acordarea unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul Programului, antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătura privată cu dată certă/legalizare semnături, încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzării locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, în copie certificată.

Acte necesare pentru achiziţia de locuinţă veche prin programul Prima Casă 2018

Promisiunea de garantare

 • solicitarea de acordare a promisiunii de garantare semnată;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, în copie certificată;
 • antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături, în copie certificată;
 • promisiune unilaterală de creditare;
 • în cazul în care se solicită acordarea unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul Programului, antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnatură privată cu dată certă/legalizare semnături, încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzarii locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, în copie certificată.
 • Recomandare: Prima Casă 2018. 2 miliarde sunt deja epuizate, dosarul se aprobă în 5 zile

Acte necesare pentru construcţie prin programul Prima Casă 2018

Promisiunea de garantare

 • solicitarea de garantare semnată;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificataă
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor, în copie certificată;
 • extras de carte funciară de informare privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în copie certificată.

Acte necesare la contractul de credit pentru locuinţa nouă prin programul Prima Casă 2018

 • solicitarea de garantare pentru achizitia/constructia noii locuinte.
 • Se va completa formularul prevazut in anexa nr. 3.1 pentru achizitia unei noi locuinte, respectiv in anexa nr. 3.2 pentru constructia unei noi locuinte in cadrul Programului. Din solicitarea de garantare si din analiza documentelor atasate acesteia, trebuie sa rezulte ca valoarea noii locuinte, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila, raportate la valoarea locuintei initiale, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila a acesteia, sunt mai mari decat valoarea evaluata/estimata si/sau suprafata utila a primei locuinte la momentul acordarii creditului pentru achizitia/constructia primei locuinte.
 • daca este cazul, promisiunea unilaterala de creditare, in copie certificata si, respectiv, promisiunea de garantare;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti - in copie certificate;
 • declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 12, in copie certificata;
 • antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi ori documentele specifice procesului de licitatie incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-cumparator in vederea achizitionarii noii locuinte in cadrul Programului, respectiv contractul incheiat in vederea construirii unei noi locuinte in cadrul Programului, in copie certificata;
 • antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-vanzator in vederea vanzarii locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, in copie certificata;
 • extras de carte funciara privind noua locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data solicitarii de garantare, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului. in cazul solicitarilor de garantare pentru constructia unei locuinte va fi prezentat extrasul de carte funciara de informare privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, in care sa fie notata autorizatia de construire, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, in copie certificata;
 • certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, in copie certificata;
 • acordul emis de MFP pentru instrainarea locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator in cadrul Programului, dupa caz, in copie certificata.

Acte necesare la contractul de credit pentru locuinţa veche prin programul Prima Casă 2018

 • solicitarea de garantare;
 • promisiunea unilaterala de creditare si promisiunea de garantare daca este cazul;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, din copie certificata;
 • declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, din copie certificata;
 • antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi sau documentele specifice procesului de licitatie, din copie certificata;
 • extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, din copie certificata;
 • certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, din copie certificate;
 • din cazul achizitionarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finantari garantate din cadrul Programului, pentru care interdictia de dinstrainare a expirat, acordul emis de MFP pentru dinstrainarea locuintei achizitionate sau construite din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator din cadrul Programului, dupa caz, din copie certificata.

Acte necesare la contractul de credit pentru construcţie prin programul Prima Casă 2018

 • solicitarea de garantare pentru achizitia/constructia noii locuinte.
 • Se va completa formularul prevazut din anexa nr. 3.1 pentru achizitia unei noi locuinte, respectiv din anexa nr. 3.2 pentru constructia unei noi locuinte din cadrul Programului. Din solicitarea de garantare si din analiza documentelor atasate acesteia, trebuie sa rezulte ca valoarea noii locuinte, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila, raportate la valoarea locuintei initiale, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila a acesteia, sunt mai mari decât valoarea evaluata/estimata si/sau suprafata utila a primei locuinte la momentul acordarii creditului pentru achizitia/constructia primei locuinte.
 • daca este cazul, promisiunea unilaterala de creditare, din copie certificata si, respectiv, promisiunea de garantare;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti - din copie certificate;
 • declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, utilizând formularul prevazut din anexa nr. 12, din copie certificata;
 • antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi ori documentele specifice procesului de licitatie dincheiat de beneficiar, din calitate de promitent-cumparator din vederea achizitionarii noii locuinte din cadrul Programului, respectiv contractul dincheiat din vederea construirii unei noi locuinte din cadrul Programului, din copie certificata;
 • antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi dincheiat de beneficiar, din calitate de promitent-vanzator din vederea vânzarii locuintei achizitionate initial din cadrul Programului, din copie certificata;
 • extras de carte funciara privind noua locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului. din cazul solicitarilor de garantare pentru constructia unei locuinte va fi prezentat extrasul de carte funciara de informare privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, din care sa fie notata autorizatia de construire, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, din copie certificata;
 • certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, din copie certificata;
 • acordul emis de MFP pentru dinstrainarea locuintei achizitionate sau construite din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator din cadrul Programului, dupa caz, din copie certificata.