Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat contracte de finanțare cu Comisia Europeană (INEA - Innovation and Networks Executive Agency) pentru patru proiecte feroviare, în valoare totală de 689 milioane de euro, în cadrul Programului Connecting Europe Facility (CEF), informează CFR SA într-un comunicat.

Cofinanțarea națională va fi asigurată din bugetul de stat, în proporție de 15%.

Articolul continua dupa recomandari

"Accesarea fondurilor în cadrul mecanismului de finanțare CEF constituie o alternativă fezabilă de finanțare a proiectelor feroviare, care va conduce la îndeplinirea obiectivelor strategice ale României și implicit ale CFR, de finalizare a lucrărilor de modernizare pe coridoarele de transport feroviar aparținând rețelei TEN-T CORE din fonduri europene, în cadrul exercițiului financiar comunitar 2014-2020, cu beneficii importante pentru întreaga societate și impact direct în dezvoltarea infrastructurii feroviare', a declarat Marius Chiper, director general al CFR SA.

Cel mai important proiect aprobat și finanțat de Comisia Europeană în proporție de 85% este proiectul de modernizare a legăturii feroviare între Brașov și Sighișoara, secțiunea Brașov-Apața și Cața-Sighișoara, care are o valoare de 677.739.059 milioane euro. Obiectivul principal al proiectului este promovarea mobilității sustenabile de-a lungul Coridorului Rin — Dunăre, prin creșterea vitezei de circulație a trenurilor, reducerea timpului de călătorie pentru trenurile de călători și de marfă, creșterea siguranței circulației prin introducerea sistemelor moderne de management al traficului și semnalizare, și, nu în ultimul rând, protejarea mediului în conformitate cu noile standarde de interoperabilitate și regulamente ale Uniunii Europene.

Un alt proiect cu un buget eligibil în proporție de 100%, în valoare de 1.073.945 euro, este proiectul care vizează îmbunătățirea capacității instituționale și de implementare a proiectelor în cadrul companiei, astfel încât să se asigure o calitate superioară, eficiență și transparență în gestionarea fondurilor UE în vederea pregătirii și implementării în termen a proiectelor de infrastructură feroviară din România, aferente rețelei TEN-T eligibile pentru finanțare prin instrumentele financiare puse la dispoziția statelor membre de către Comisia Europeană în perioada 2014-2020.

Potrivit comunicatului CFR, actualizarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei CF Craiova — Calafat este cel de-al 3-lea proiect cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.476.345,45 euro (85% FEN). Scopul proiectului constă în actualizarea documentației în conformitate cu Standardele Tehnice de Interoperabilitate (STI) și ținând cont și de previziunile cererii de trafic de călători și de marfă la nivel național și internațional, precum și lansarea imediată a procedurilor de licitație pentru proiectare și execuție lucrări.

Ultimul proiect cu finanțare aprobată este cel referitor la realizarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova — Drobeta Turnu Severin — Caransebeș, care va beneficia de o finanțare nerambursabilă în valoare de 8.432.425 euro (85% FEN). Scopul proiectului constă în întocmirea documentației Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova — Drobeta Turnu Severin — Caransebeș la standardele impuse pentru coridoarele europene și lansarea imediată a procedurilor de licitație pentru proiectare și execuție lucrări pe această secțiune.

Programul Connecting Europe Facility (CEF) urmărește accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor de transport, energie și telecomunicații transeuropene și mobilizarea finanțărilor publice sau private. De asemenea, CEF urmărește valorificarea sinergiilor dintre sectoarele de transport, telecomunicații și energie, sporind astfel eficacitatea intervențiilor UE și permițând optimizarea costurilor. Nu în ultimul rând, CEF stabilește defalcarea resurselor care urmează a fi puse la dispoziție în cadrul financiar multianual, pentru anii 2014 — 2020.

Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' SA — companie care administrează infrastructura feroviară publică — desfășoară o activitate de interes public și contribuie la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a bunurilor în interiorul țării și peste graniță, în condiții ecologice, eficiente și de siguranță.

Sursa: agerpres.ro