Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază,din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 lei, în baza Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. 

Prima de inserție se acordă în două tranșe egale, la data angajării și după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare, adică câte 750 de lei, fiecare.

Articolul continua dupa recomandari

Persoanele care beneficiază de primă de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de –al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respective cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Cine nu beneficiază de aceste drepturi

  • absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  • absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  • absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învățământ;
  • absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-I încadra în muncă;
  • absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.